Anunț

privind organizarea testului de competenta lingvistica pentru

admiterea in clasa a V-a cu program intensiv de studiu al limbii engleze

Proba scrisă – 19 iunie 2018

Subiect proba scrisă aici

Grilă de evaluare aici

Proba scrisă va începe la ora 9.00 și va avea o durată de 60 de minute

Elevii vor intra în săli în intervalul 8,00 - 8,30 și vor avea asupra lor carnetul de note vizat, cu fotografie și instrumente de scris cu cerneală / pastă de culoare albastră.

Repartiția pe săli pentru proba scrisă aici

Proba orală – 20 iunie, începând cu ora 9.00

Elevii se vor prezenta cu cel puțin 30 de minute înainte de ora programată. Programarea va fi afișată după terminarea probei scrise

Programarea elevilor  la proba orală aici

 

Criterii suplimentare de admitere sau departajare

  1. Media minimă de admitere 6.00
  2. Punctajul la proba scrisă
  3. Punctajul la proba orală etapa I