Lista cu elevii proveniți din alte unități școlare a căror înscriere a fost aprobată  în Consiliul de Administrație al Școlii  din 26.06.2018 aici