TESTUL DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA A V-A INTENSIV ENGLEZĂ

IUNIE 2018

 

CALENDAR

  • 19  iunie – proba scrisă
  • 20 iunie - proba orală
  • 21 iunie – afișarea rezultatelor până la ora 12.00
  • 21 iunie – orele 12.00 – 16.00 vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor
  • 22 iunie – afișarea rezultatelor finale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    REZULTATE FINALE aici

REZULTATE INAINTE DE CONTESTAȚII aici

 

NOTĂ CONTESTAȚII

Conform Procedurii MEN nr. 30891/14.05.2018:

  1. La testul de la proba orală  nu se admit contestații
  2. La proba scrisă eventualele contestații se depun, pe bază de cerere tip, la secretariatul școlii în perioada prevăzută în calendar
  3. La depunerea contestațiiilor, candidații, prin părinți/reprezentanți legali, pot solicita vizualizarea lucrărilor pe bază de cerere tip . Vizualizarea se realizează în prezența unuia dintre membrii comisiei. In urma vizualizării, părinții pot renunța la cererea de reevaluare
  4. Punctajul obținut de candidat după reevaluarea lucrării rămâne definitiv