ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”B.P.HASDEU” IAȘI ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI  DIDACTICE  VACANTE PE PERIOADĂ DETERMINATĂ:
-          2  POSTURI  INVĂȚĂTOR  / PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
-          2 CATEDRE DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT - ȘAH
CALENDARUL CONCURSULUI:
-          12 – 13 octombrie 2017 – depunerea dosarelor la secretariatul școlii
-          17 octombrie – desfășurarea inspecțiilor la clasă
-          18 octombrie, ora 13.00 – proba scrisă
-          19 octombrie – afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor
-          20 octombrie – afișarea rezultatelor finale
DOSARUL DE INSCRIERE  VA CONȚINE :
-          Cerere de înscriere la concurs
-          Copie după actele de studii:
Pentru posturile de învățător: diplomă de absolvire a Liceului Pedagogic / diplomă de licență, acte doveditoare pentru absolvirea modulului psihopedagogic nivelul I;
Pentru catedrele de șah: diplomă de licență,  acte doveditoare pentru absolvirea modulului psihopedagogic nivelul I, documente (certificate,  adeverințe cursuri de formare) care să ateste competențele în domeniul șahului; 
-          Copie după cartea de identitate
-          Copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul)