Având în vedere că numărul elevilor care au optat pentru clasa a V-a cu program intensiv de studiu al Limbii engleze este mai mare decât numărul de locuri aprobat prin Planul de școlarizare, toți elevii vor susține examenul pentru evaluarea nivelului de cunoștințe al Limbii engleze care va avea loc sâmbătă, 11.06.2022  în Corpul A al școlii din str. Ion Creangă nr.27.

    Repartiția pe săli și alte informații referitoare la desfășurarea probelor vor fi afișate pe site-ul școlii și la avizier joi, 9.06.2022.