Anunț în vederea susținerii examenului pentru gradul II, proba scrisă aici