Anunț pretransfer 2024

Condiții specifice de ocupare a posturilor didactice