Grafic_admitere aici

Referitor la Organizarea și Desfășurarea probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasa a IX-a cu regim de predare,

în anul școlar 2019-2020 aici