Caiet de sarcini pentru atribuirea contractului de execuție lucrări la obiectivul ”Reparații curente la acoperișul de la Grădinița PP nr.15 a Școlii ”B.P. Hasdeu” din Iași, situat în str. Ion creangă nr.92, Iași ”