Rezultat proba scrisă

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”B.P.HASDEU” IAȘI ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA CATEDREI  DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT - ȘAH  VACANTĂ PE PERIOADĂ DETERMINATĂ:

CALENDARUL CONCURSULUI:
-          19 DECEMBRIE 2017 – depunerea dosarelor la secretariatul școlii
-          20 DECEMBRIE – desfășurarea inspecțiilor la clasă
-          22 DECEMBRIE, ora 10.00 – proba scrisă
-          22 DECEMBRIE – afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor
-          23 DECEMBRIE – afișarea rezultatelor finale
DOSARUL DE INSCRIERE  VA CONȚINE :
-          Cerere de înscriere la concurs
-          Copie după actele de studii:
Pentru posturile de învățător: diplomă de absolvire a Liceului Pedagogic / diplomă de licență, acte doveditoare pentru absolvirea modulului psihopedagogic nivelul I;
Pentru catedrele de șah: diplomă de licență,  acte doveditoare pentru absolvirea modulului psihopedagogic nivelul I, documente (certificate,  adeverințe cursuri de formare) care să ateste competențele în domeniul șahului; 
-          Copie după cartea de identitate
-          Copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul)