ANUNȚ

  Elevii care nu au fost admiși la clasa a V-a intensiv engleză se pot înscrie la clasa de intensiv franceză până pe data de 21 iunie.

.............................................................................................................................
Rezultate finale intensiv engleză aici

Rezultate inițiale intensiv engleză aici

Atenție!!! Testarea va avea loc în Corpul B

Programare oral aici

Repartiția pe săli aici

CLASA A V-A INTENSIV ENGLEZĂ

Având în vedere că numărul de cereri depuse pentru clasa a V-a intensiv engleză depășește numărul locurilor aprobate în Planul de școlarizare, toți elevii înscriși pentru această clasă vor susține testul de competență lingvistică care se va desfășura astfel:

  • Proba scrisă – 15 iunie 2019

Proba scrisă va începe la ora 9.00 și va avea o durată de 60 de minute

Elevii vor intra în săli în intervalul 8,00 - 8,30 și vor avea asupra lor carnetul de note vizat, cu fotografie și instrumente de scris cu cerneală / pastă de culoare albastră.

  • Proba orală – 15 iunie, începând cu ora 10.30

Elevii se vor prezenta cu cel puțin 30 de minute înainte de ora programată.  

Repartizarea elevilor în săli și programarea la proba orală vor fi afișate pe site-ul școlii și la avizier cu 24 de ore înainte de începerea primei probe.

  • Afișarea rezultatelor - 18 iunie, ora 15.00 
  • Depunerea contestațiilor - 19 iunie – orele 9.00 – 11.00 
  • Afișarea rezultatelor finale - 20 iunie – ora 15.00

 

CLASA A V-A INTENSIV FRANCEZĂ

Având în vedere că numărul de cereri depuse pentru clasa a V-a intensiv franceză este mai mic decât  numărul locurilor aprobate în Planul de școlarizare, toți elevii înscriși pentru această clasă sunt declarați admiși (nu mai susțin testul de competență lingvistică)