Ordin comun al Ministerului Educa'iei si al Ministerului Sanatatii aici