Pesrsonalul școlii noastre în anul școlar 2018-2019

Structura organizatorică a Școlii ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” Iași

Consiliul de administratie al scolii

Personal didactic aici

Personal didactic-auxiliar aici

Personal nedidactic aici