Contestațiile la Evaluarea Națională

 se depun în Centrele de Examen în zilele de 23 iunie 2022 (în intervalul orar 16.00 – 19.00)

  și 24 iunie 2022 (în intervalul orar 8.00 – 12.00).

 Se va folosi doar cererea tip disponibilă la secretariat și pe site-ul școlii, semnată de candidat și de părinte/reprezentant legal

 În cazul în care candidatul depune contestație la ambele probe, atunci acesta va completa două cereri,care se vor înregistra individual (nu se depune contestație pentru ambele discipline pe același formular).

 La depunerea contestației, candidatul va prezenta cartea de identitate sau certificatul de naștere (dacă nu are carte de identitate)

 Atenție !!!!

 Conform prevederilor art.11 alin.1 din OME nr.5149/2021, nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica nota inițială, prin creștere sau descreștere, după caz.

  Conform prevederilor art.11 alin.1 din OME 5149/2021, contestațiile pot fi transmise și prin mijloace electronice la adresa de mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 In situația transmiterii contestațiilor pe mail, se vor respecta următoarele cerințe:

 -          Se folosește doar cererea tip cu semnătură olografă a candidatului și a părintelui/reprezentantului legal

 -          Se anexează copie după cartea de identitate/certificatul de naștere a/al candidatului

 -          Cererea și copia actului de identitate se transmit exclusiv scanate în format PDF

 -          Primirea contestației de către centrul de examen va fi confirmată prin transmiterea numărului de înregistrare al acesteia pe adresa de mail de la care a fost transmisă contestația. Candidații au obligația să se asigure că a fost înregistrată contestația.

 -          Candidații care transmit contestațiile prin mijloace electronice vor indica și un număr de telefon la care să poată fi contactați

 -          Este indicat ca transmiterea contestațiilor prin mijloace electronice să se facă până cel târziu vineri, 24 iunie ora 11.00 pentru a exista timpul necesar remedierii eventualelor probleme.

Cerere tip contestații aici

Informații Evaluarea Națională 2022 aici

Schemă săli EN2022 aici

1.Ordin 5.149_2021 EN VIII_2022 aici

2.OME_ENVIII_BAC_3237_05022021_Anexa_1 aici

3.Procedura egalizare de sanse 2022 aici

https://www.edu.ro/simulare_2022_ghid_informativ