Proiect European ERASMUS +, Acţiunea Cheie 2

 Procedură selecție cadre didactice aici

Intre 4 si 6 noiembrie, are loc la Ruse, Bulgaria, prima intilnire transnationala din proiectul Erasmus+ "Reading with ease and fun 2". Intilnirea are ca obiective principale cunoasterea partenerilor si a coordonatorului de proiect, prezentarea liniilor principale de lucru, organizarea cursurilor de formare si a vizitelor de lucru si stabilirea procedurii de selectie a cadrelor didactice care vor beneficia de formare si informare.

La intilnire participa doamna director, Elena Manuela Vlasie, si profesor coordonator, Anca Gavril.

  link proiect https://www.facebook.com/readingeasefun/


logo proiect :