06.05.2019

Anunț concurs pentru ocuparea postului de administrator financiar aici

09.11.2018

Rezultat concurs secretar-normă întreagă, perioadă nedeterminată aici

Concurs pentru ocuparea postului de secretar-normă întreagă, perioadă nedeterminată aici

Anunț posturi didactice vacante 2018 aici

Rezultat concurs învățător aici

Rezultat concurs catedre educație fizică - șah aici