Concursul de matematica ”Florica T. Campan”, editia a XIV-a, 26 aprilie 2014

Repartitia pe sali

Clasa I ;

Clasa a II-a ;

Clasa a III-a ;

Clasa a IV-a;

Clasa a V-a ;

Clasa a VI-a ;

Clasa a VII-a ;

Clasa a VIII-a .