Anunț aici

Condiții, calendar, bibliografie aici

Proiect European ERASMUS +, Acţiunea Cheie 2

 Nume             READING WITH EASE AND FUN2      

Actiunea        KA201-FAF431B8

Tara coordonatoare             BULGARIA – Asociatia Dislexia, Ruse   

Parteneri                             Rezekne - LATVIA, Mangualde - PORTUGALIA, Iasi - ROMANIA, Koropi - GRECIA, Kaunas - LITUANIA, Bistrica - SLOVENIA, Mudurlugu - TURCIA

Perioada de desfasurare      01.11.2019 – 31.10.2021, 24 de luni

Limba de comunicare           engleza

Tema                                   Dificultati de invatare, de scriere si citire 

Obiectiv principal                 schimb de bune practici

Obiective                             incluziunea sociala, sprijinirea elevilor cu probleme de achizitie si dezvoltare a competentelor de baza (cititul), evitarea abandonului scolar

Grup tinta                           profesori din invatamantul primar si gimnazial, profesori de limba romana, psihopedagogi, profesori de sprijin, logopezi, bibliotecari,      

                                           profesori de informatica, profesori diriginti

Activitati fata in fata           3 intalniri transnationale, 2 evenimente de formare, 3 vizite de studiu

Grant total proiect              167.285 euro

Grant pentru Romania        21.175 euro

Mobilitati profesori             8 pentru evenimentele de formare (trainings)

                                          9 pentru vizitele de studiu (LTTA)

 

Director,                                                                         Profesor coordonator,

Prof. Elena Manuela Vlasie                                               Prof. Anca Gavril

 

Procedură selecție cadre didactice aici