TESTUL DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA A V-A INTENSIV ENGLEZĂ

IUNIE 2018

 

CALENDAR

 • 19  iunie – proba scrisă
 • 20 iunie - proba orală
 • 21 iunie – afișarea rezultatelor până la ora 12.00
 • 21 iunie – orele 12.00 – 16.00 vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor
 • 22 iunie – afișarea rezultatelor finale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    REZULTATE FINALE aici

REZULTATE INAINTE DE CONTESTAȚII aici

 

NOTĂ CONTESTAȚII

Conform Procedurii MEN nr. 30891/14.05.2018:

 1. La testul de la proba orală  nu se admit contestații
 2. La proba scrisă eventualele contestații se depun, pe bază de cerere tip, la secretariatul școlii în perioada prevăzută în calendar
 3. La depunerea contestațiiilor, candidații, prin părinți/reprezentanți legali, pot solicita vizualizarea lucrărilor pe bază de cerere tip . Vizualizarea se realizează în prezența unuia dintre membrii comisiei. In urma vizualizării, părinții pot renunța la cererea de reevaluare
 4. Punctajul obținut de candidat după reevaluarea lucrării rămâne definitiv

Listele cu elevii proveniți din alte unități școlare a căror înscriere a fost aprobată vor fi afișate miercuri, 27 iunie.

Anunț

privind organizarea testului de competenta lingvistica pentru

admiterea in clasa a V-a cu program intensiv de studiu al limbii engleze

Proba scrisă – 19 iunie 2018

Subiect proba scrisă aici

Grilă de evaluare aici

Proba scrisă va începe la ora 9.00 și va avea o durată de 60 de minute

Elevii vor intra în săli în intervalul 8,00 - 8,30 și vor avea asupra lor carnetul de note vizat, cu fotografie și instrumente de scris cu cerneală / pastă de culoare albastră.

Repartiția pe săli pentru proba scrisă aici

Proba orală – 20 iunie, începând cu ora 9.00

Elevii se vor prezenta cu cel puțin 30 de minute înainte de ora programată. Programarea va fi afișată după terminarea probei scrise

Programarea elevilor  la proba orală aici

 

Criterii suplimentare de admitere sau departajare

 1. Media minimă de admitere 6.00
 2. Punctajul la proba scrisă
 3. Punctajul la proba orală etapa I