A N U N Ț

Având în vedere Procedura privind organizarea și desfășurarea testului de competență lingvistică pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională și faptul că numărul elevilor înscriși pentru clasa din Școala "B. P. Hasdeu" (41 patruzeci și unu) depășește numărul de elevi prevăzut de Școală pentru clasă (30 treizeci)se va proceda la evaluarea tuturor candidaților cu Probă Scrisă si Probă Orală în data de 19 respectiv 20 iunie 2018.

Director-adjunct,

Profesor LUMINIȚA DORU  

Oferta educațională  – an școlar 2018 – 2019

Gimnaziu clasa a V-a

Număr de clase – 5 din care:

  • 4 clase cu regim normal – informații înscriere

                Calendar aici

                Documente necesare aici

                Cerere de inscriere aici

  • 1 clasă (30 de locuri) cu program intensiv Limba engleză - informații înscriere

IMPORTANT

In cazul în care numărul elevilor înscriși la clasa de intensiv engleză este mai mic sau egal cu numărul de locuri aprobate (30), părintele/tutorele legal poate solicita echivalarea rezultatelor obținute la examenele cu recunoaștere internațională. Elevii care nu au certificate vor susține în mod obligatoriu testul de competență lingvistică.

 În cazul în care numărul total al elevilor înscriși la clasa de intensiv engleză este mai mare decât numărul de locuri, toți elevii susțin testul pentru evaluarea nivelului de competență lingvistică.

 Pentru a veni în sprijinul candidaților, vor fi organizate 2 ședințe de pregătire la Limba engleză în zilele de 4 și 6 iunie în intervalul orar 14.00 – 16.00.

           Procedură privind organizarea și desfășurarea testului de competență lingvistică aici

           Examenele cu recunoaștere internațională care care pot fi echivalate aici

           Calendar aici

           Cerere echivalare examene aici

           Cerere înscriere test de competență lingvistică aici

           Model subiect aici

 

Rezultate liceu aici

Rezultate gimnaziu aici

Regulament aici

Fișa de înscriere aici

Rezultatele candidaților la inspecțiile la clasă din 24.05.2018 aici

Rezultatele candidaților la inspecțiile la clasă din 24.05.2018 aici

Rezultatele candidaților la inspecțiile la clasă din 23.05.2018 aici

Rezultatele candidaților la inspecțiile la clasă din 22.05.2018 aici

Rezultatele candidaților la inspecțiile la clasă din 21.05.2018 aici și aici

Rezultatele candidaților la inspecțiile la clasă din 18.05.2018 aici

Rezultatele candidaților la inspecțiile la clasă din 17.05.2018 aici și aici

Anunt aici