Corp A - Str. Ion Creangă, nr.27 (unde întoarce tramvaiul 11)

Repartiția pe săli în Corpul A aici

Corp B, str. Vlasile Lupu, nr.64 ( la semafor)

Repartiția pe săli în Corpul B aici

Anunț : La intrarea în sălile de examen candidații trebuie să aibă asupra lor Cartea de Identitate și Declarația pe proprie răspundere (completată) de aici

Important : Accesul candidaților în sălile de examen are loc în intervalul 700 - 815.

 Notă de informare aici