Personalul școlii noastre în anul școlar 2019-2020 aici

Personalul școlii noastre în anul școlar 2018-2019

Structura organizatorică a Școlii ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” Iași aici

Consiliul de administratie al scolii aici

Personal didactic aici

Personal didactic-auxiliar aici

Personal nedidactic aici